Ik leer anders


Deze praktische leermethode is ontwikkeld voor kinderen die hun denkwijze niet naar hetLogo training coach talige hebben omgezet. Zij blijven visueel denken, of te wel in beelden denken.
Als kind worden we allemaal als beelddenker geboren, rond de kleuterfase schakelt de grootste groep mensen over op talig denken. Het onderwijs sluit volledig aan bij deze groep.

De groep “beelddenkers” hebben het echter erg zwaar in ons huidig onderwijs systeem en dikwijls lopen ze vast ondanks alle inzet van leerling en leerkracht.

werkruimte

De “Ik leer anders” methode kan een eerste aanzet zijn voor het visueel leren. Visueel leren slaat bij deze kinderen wel aan. Natuurlijk blijft ook hier oefening en herhaling een grote rol spelen.

In 4 sessies wordt de basis gelegd om visueel op te slaan en te onthouden.

In de eerste sessie ruimen we “het hoofd” op, klinkt een beetje vreemd, maar deze kinderen hebben vaak een vol hoofd en het ordenen daarvan kan rust bieden.

Daarna slaan we het alfabet op en leer ik hoe je van een woord, een beeld kan maken. Ook starten we met de woordenlijst, waar het kind thuis verder mee kan gaan.

SAM_5923De tweede sessie gaan we aan de slag met het honderdveld, om inzicht te krijgen in getallen. Ook het leren van tafels komt aan bod. Het kind leert wat lege woorden zijn en hoe je daarmee om kan gaan. Lege woorden zijn woorden waar we geen beeld bij kunnen maken. Dit zorgt voor problemen tijden het lezen. 

De eerste en tweede sessie zijn de basis, daarna gaan we aan de slag met begrijpend lezen, rekenen (tafels, delen, sommen automatiseren tot 20) en eventueel klokkijken.

Verder kijken we of er op andere gebieden zoals geschiedenis en aardrijkskunde problemen zijn. Hierbij kan ik tips geven hoe je dit visueel kan maken.foto 1

We werken met het “ik leer anders” werkboek. Hier staat alles duidelijk in, ook voor de leerkracht kan het boek duidelijkheid bieden. Bij jonge kinderen gaan we aan de slag
met een ouder erbij, op een latere leeftijd is dat niet altijd meer nodig.

De sessies zijn om de week, zodat er tijd is om met het geleerde te oefenen.
Het oefenen van de woordenlijst kan eventueel ook met het computerprogramma  “ik leer anders-online trainer” worden gedaan.

De training is bedoeld voor leerlingen vanaf ongeveer 7 jaar, maar ook volwassenen kunnen hier baat bij hebben.

Voor praktische ervaringen bij Beeldendwijs, ga naar de referenties.