Reflexen


Wat zijn (primaire) reflexen en hoe beïnvloeden zij de neurologische ontwikkeling?

Ieder mens wordt geboren met bepaalde automatische, reflexmatige bewegingen. Deze bewegingen vormen de basis van de verdere ontwikkeling van onze hersenen.

In het begin van ons leven dienen deze reflexen voor bescherming en overleven, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken. reflexZe ontwikkelen zich gaandeweg naar de doelgerichte bewegingen en bewust handelen.

De primaire reflexen worden geïntegreerd en daarmee wordt de volgende stap in de ontwikkeling mogelijk. Denk hierbij aan het proces van liggen naar rollen, hoofd heffen, buikschuiven, tijgeren, kruipen, staan, lopen, rennen. 

Daarnaast spelen levenslange reflexen een belangrijke rol in ons dagelijks handelen en functioneren.

Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap en/of na de geboorte kunnen reflexen niet goed ontwikkelen en tot volledige rijping komen. Ze blijven dan geheel of gedeeltelijk actief.

Dit kan leiden tot ontwikkelingsvertraging, gedragsuitdagingen, leermoeilijkheden, concentratieproblemen, (faal)angst, gevoelens van onbehagen, stress, onzekerheid en/of onveiligheid.

Een kind kan gevangen zitten in prikkels, sterk reageren of juist helemaal niet reageren of ongecontroleerd reageren op zintuiglijke informatie.

Reflexen kunnen ook op latere leeftijd door een ongeluk of traumatische ervaring opnieuw actief worden. Mensen ervaren bijvoorbeeld een plotseling gebrek aan concentratie of verminderd functioneren.

Het doel van MNRI® is om nog actieven reflexen (alsnog of opnieuw) te helpen integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de verdere ontwikkeling van de hogere hersendelen.

Dit leidt tot minder stress, een betere sociaal-emotionele ontwikkeling, efficiënter functioneren, een beter leervermogen en een optimaler gevoel van welbevinden.

MNRI® is geschikt gebleken voor alle leeftijden en uiteenlopende symptomen en klachten.

www.masgutova.nl

 (tekst van Dr. Leah Light, verbonden aan het MasgutovaInstitute)