Referentie


Wat zijn wij blij met ‘Ik leer anders’! Voor Julia (10 jaar) maar zeker ook voor ons openbaarde zich een ‘hele nieuwe wereld’!

Jarenlang leek het alsof de leer/lesstof niet helemaal aansloot of dat Julia het net niet oppakte. Op school werd er (door de leerkrachten) getwijfeld of zij het wel aankon. Ook leek het erop dat Julia zich niet begrepen voelde. En toch ging zij ieder jaar weer over.

Totdat wij bij Sonja Pie kwamen. Het kwartje viel. En al na de eerste bijeenkomst was het positieve resultaat zichtbaar! En niet alleen Julia’s schoolresultaten verbeterde zich aanzienlijk maar ook haar persoonlijkheid veranderde met de dag!  En al na de tweede bijeenkomst zijn haar schoolresultaten op een (bijna) gemiddeld niveau! Waarmee ook haar zelfvertrouwen groeit! Julia doet iedereen versteld staan!

We moeten blijven oefenen maar zijn nu al zo blij met het behaalde resultaat! Alsof er een last van onze schouders is gevallen!

Dank je wel Sonja!